O systemie Trac

System Trac wykorzystuje interfejs WWW, aby ułatwić i wspomóc zarządzanie projektem. Oprócz tego umożliwia śledzenie zgłoszonych błędów i usterek. W System Trac wbudowany został kompletny system Wiki, który ma na celu lepsze i pełniejsze wykorzystywanie systemu zarządzania wersjonowaniem oprogramowania. Oprócz tego z systemem zostało zintegrowanych wiele innych narzędzi, które pozwalają osobom pracującym jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości, aby przede wszystkim skupić się nad rozwojem tworzonego projektu.

Trac is distributed under the modified BSD License.
The complete text of the license can be found online as well as in the COPYING file included in the distribution.

Please visit the Trac open source project: http://trac.edgewall.org/